twitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Kompensācijas
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Kas ir Latvijas vides aizsardzības fonds?
Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi
Meklēšana Lapas karte Fonda logo
Kontakti Jautājumi & ieteikumi
 
Papildus izvēlne
Kontakti
Nozares politika
Budžets
Eiropas savienība un starptautiskās organizācijas
Publikācijas un statistika
Saites
Sabiedrības līdzdalība
Viegli lasīt
 
Iesniegto projektu statusi
Meklēt pēc:
Projektu iesniedzējiem un īstenotājiem
Kā iesniegt projektu
Projektu konkursa nolikumi
Dokumenti līguma noslēgšanai un finansējuma saņemšanai
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas
Projektu konkursu grafiks 2015.gada pirmajam pusgadam


Fonda jaunumi
25.11.2015
17.novembra Fonda padomes sēdē pieņemtie lēmumi
20.11.2015
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iestādēm tiek izsludināts 2016.gada projektu konkurss valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti”
20.11.2015
Tiek izsludināti projektu konkursi specializētu radio un televīzijas raidījumu veidošanai
12.11.2015
Fonda padomes sēde paredzēta 17.novembrī
07.11.2015
Par Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas padomes un Iepakojuma apsaimniekošanas padomes sēdēm
Projektu jaunumi
25.11.2015
Dabas izglītības centrā “Meža māja” notiks atvērto durvju diena „Gatavojamies ziemai!”
12.11.2015
Seminārs privāto mežu īpašniekiem demonstrējumu teritorijā „Kalna Gavieši” 14.11.
07.11.2015
Izveidota galda spēle par videi draudzīgu dzīvesveidu
Aktuālie projekti
Zivju resursu aizsardzība liegumu laikā Vidzemes piekrastē

Vidzemes zvejnieku biedrība

Energoefektivitātes pasākumu izvērtējums un to ietekmi uz telpu mikroklimatu tipveida pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijā

Passive House Latvija

Datu iegūšana un apkopošana par jūras piekrastes biotopiem raksturīgo īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm

Latvijas Universitāte

Konceptuāls pamatojums tiesību normu par publisko ūdenstilpju nomu izstrādei

Baltijas Vides Forums

Upju dati - labākai ūdeņu pārvaldībai

Ūdensaina

Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA