twittertwitter
Latviski
English
Tiek izsludināti projektu konkursi sabiedrības informēšanā par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos, TV un radio raidījumos

Projektu konkursu ietvaros tiek atbalstīta sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana:

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 24.februāris.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursu nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv