twittertwitter
Latviski
English
Sugas aizsardzības plānu atjaunošana vilkam, lūsim un brūnajam lācim Latvijā

Sugas aizsardzības plāns (SAP) ir attiecīgās sugas ekspertu veidots stratēģisks dokuments, kurā tiek pamatota sugas aizsardzības nepieciešamība un paredzēti risinājumi sugas aizsardzības turpmākai nodrošināšanai.

Savvaļas sugu populāciju stāvoklis nevar ilgstoši saglabāties nemainīgs gan iekšsugas dinamisko procesu, gan mainīgu ārējo apstākļu ietekmē. Arī sugas aizsardzības pasākumi tiek plānoti noteiktam periodam un saskaņā ar plāna izstrādes laikā pastāvošajiem apstākļiem. Tādēļ SAP pēc zināma laika ir jāatjauno. Lūšu aizsardzības plāns pirmo reizi sastādīts 2002. gadā, atjaunots 2007. gadā, paredzot nākamo aktualizāciju 2012. gadā. Vilku aizsardzības plāns pirmo reizi sastādīts 2002. gadā, atjaunots 2008. gadā, un tā nākamā aktualizācija bija plānota 2014. gadā. Lāču aizsardzības plāns pirmo reizi apstiprināts 2003. gadā, atjaunots 2009. gadā un plānots atjaunot 2014. gadā. Salīdzinoši veiksmīgā plānu ieviešana un aizsardzības pasākumu sistēmas funkcionēšana ļāva atstāt nemainīgus šos dokumentus ilgāku laika periodu.

SAP atjaunošana lielo plēsēju sugām Latvijā notiks 2017. gadā Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansētu projektu ietvaros.

Atjaunojamo SAP izstrādes gaitā notiks to sabiedriskā apspriešana trīs kārtās, un 1. apspriede plānota 2017. gada 17. janvārī. Tajā aicināti piedalīties visi interesenti, kurus skar vilku, Eirāzijas lūšu vai brūno lāču aizsardzības pasākumi Latvijā.

 

SAP atjaunošanas pirmās apspriedes tēmas:

  1. Sugas bioloģija un ekoloģija
  2. Līdzšinējā SAP izvirzīto uzdevumu izpilde
  3. Tiesiskās normas
  4. Jaunākās starptautiskās norises un iniciatīvas sugas aizsardzībā
  5. SAP atjaunošanas turpmāk plānotā rīcība un pasākumi 

Ar esošajiem SAP iespējams iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) mājaslapā