twittertwitter
Latviski
English
Latgales kongresa simtgadei veltītajā konferencē Ludzā akcentēs valsts ilgtspējas stiprināšanu

Ludzā, 2017. gada 27. janvārī, turpinot projekta “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”  tematisko iniciatīvu ciklu tiek rīkota praktiskā konference „Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze”.

Konferencē eksperti īpašu uzmanību pievērsīs jautājumiem, kas ir saistīti ar dabas resursu pētniecību, lai veidotu jaunas ilgtspējīgas biznesa nišas.

Pasākumā laikā tiks definēti Latgales pašvaldību vides resursu pārraudzības, dabas aizsardzības iestāžu un uzņēmēju interešu līdzsvarošanas galvenie uzdevumi, lai veicinātu ilgtspējīgu reģionālo attīstību, vides aizsardzību un ekosistēmu attīstību nākotnē.

Uzsverot projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” nozīmīgumu, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra norāda: “Latgales kongresa simtās gadadienas atzīmēšana ietver Latvijas valstiskuma pastāvēšanai vairākus būtiskus tematiskus, jēdzieniskus un simboliskus lokus. Latvijas valsts neradās vienā dienā. Tās augšana un nobriešana turpinās 21.gadsimtā. Ilgtspējīga attīstības nepieciešamība caurvij domas par cilvēku veselību, izglītību, vidi, kultūru un līdzsvarotu teritoriālo attīstību. Izprotot un noformulējot domas par Latgali, veidojas zīmes rīcībai ceļā uz Latvijas nākotni. Vairāku tematisko iniciatīvu projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” ir iespēja un aicinājums speciālistiem un lietpratējiem būt iesaistītiem valstiskās norisēs un tapt sabiedrības uzklausītiem”.

Latvijas Studentu apvienības prezidente Maira Belova, komentējot projekta ideju, atzīst: “Latgale ir kultūrvēsturisks novads Latvijā, kas lepojas ar savu atšķirīgu valodu. Latgale vienmēr ir ieņēmusi ļoti nozīmīgu lomu Latvijas valsts pastāvēšanā – gan pirms 100 gadiem, gan arī šodien. Ir ļoti svarīgi apzināties, ka visi kopā mēs veidojam savu valsti – Latviju. Ikkatrs par to ir atbildīgs. Uzskatu, ka Latvija nav ar dabas resursiem bagāta valsts, tāpēc nav pieļaujams zaudēt ne kripatiņas no mūsu tautas intelektuālajām bagātībām – cilvēkiem. Lai to nodrošinātu nepieciešams diskutēt un rast risinājumus šobrīd esošajiem problēmjautājumiem, tāpēc man ir patiess prieks, ka, tuvojoties valsts simtgadei, tiek veidotas diskusijas par Latvijas ilgspējīgu attīstību.”

Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un Latvijas simtgadei un tā noslēguma forums “Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados” notiks Latgales kongresa vēsturiskajā datumā 2017. gada 28.aprīlī Rēzeknē.

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Andra Mangale
projekta koordinatore
20010211