twittertwitter
Latviski
English
Fonda budžets

Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajā apmērā;

2) personu, to skaitā ārvalstu personu, dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finansiālā palīdzība.

2004. gads

Likuma "Par valsts budžetu 2004.gadam" 4.pielikums

2005. gads

Likuma "Par valsts budžetu 2005.gadam" 4.pielikums

2006.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam" 3.pielikums

2007.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam" 4.pielikums

2008.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2008. gadam" 4.pielikums

2009.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2009. gadam" ar grozījumiem

2010.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2010. gadam" 4.pielikums

Likums "Par valsts budžetu 2010. gadam" 4.pielikums ar FM rīkojumiem

2011.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2011.gadam" 4.pielikums

Likuma "Par valsts budžetu 2011. gadam" ar grozījumiem

2012.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" 4.pielikums

Likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" ar grozījumiem 4.pielikums

Likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" 4.pielikums ar FM rīkojumiem 

2013.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2013.gadam" 4.pielikums

Likuma "Par valsts budžetu 2013.gadam" 4.pielikums ar FM rīkojumiem

2014.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2014.gadam" 4.pielikums

2015.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2015.gadam" 4.pielikums

2016.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2016.gadam" 4.pielikums

2017.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" 4.pielikums