twittertwitter
Latviski
English
Projektu konkursu nolikumi

Plānotais projektu konkursu laika grafiks 2017.gadam


Aktuālie projektu konkursi februārī

Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos

/Projektu iesniegšanas termiņš  24.02.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta tēmu pasniegšanas koncepcija (MS Excel)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos

/Projektu iesniegšanas termiņš  24.02.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta tēmu pasniegšanas koncepcija (MS Excel)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

 


Aktuālie projektu konkursi martā

Vadlīnijas " Multisektoriālie projekti” aktivitāte “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš  03.03.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel Macro)
Nr.3 - Projekta uzdevumiem piesaistītais personāls (MS Excel)
Nr.4 - Sadarbības apliecinājums ar sadarbības iestādi (MS Word)
Nr.5 - Sadarbības apliecinājums ar projekta partneri (MS Word)
Nr.6 - Projekta koncepcija (MS Word)
Nr.7 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas "Multisektoriālie projekti” aktivitāte “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš  03.03.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel Macro)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.4 - Sadarbības apliecinājums (MS Word)
Nr.5 - Projekta koncepcija (MS Word)
Nr.6 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu

/Projektu iesniegšanas termiņš  03.03.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel Macro)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.4 - Partnerības un līdzfinansējuma apliecinājums (MS Word)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Vides izglītība” aktivitāte „Vides izglītības un vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem

/Projektu iesniegšanas termiņš  10.03.2017./

Konkursa nolikuma (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa  (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.4 - Projekta partnera apliecinājums (MS Word)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji  (PDF formāts)


Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”

/Projektu iesniegšanas termiņš  17.03.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta budžeta tāmes veidlapas (MS Excel)
Nr.3 - Projekta partnera apliecinājums (MS Word)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana specializētai mērķauditorijai”

/Projektu iesniegšanas termiņš  24.03.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.4 - Projektam piesaistītā personāla apliecinājums (MS Word)
Nr.5 - Aktivitāšu grafiks (MS Excel)
Nr.6 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāte „Vietējās vides iniciatīvas”

/Projektu iesniegšanas termiņš  24.03.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta aktivitāšu laika grafiks (MS Excel)
Nr.4 - Pašvaldības apliecinājums par konceptuālu atbalstu un līdzfinansēšanu (MS Word)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji  (PDF formāts)

 


Jau notikušo projektu konkursu nolikumi