twittertwitter
Latviski
English
Dabas resursu nodokļa administrēšana

No 2008. gada 1.jūlija līdz 2016. gada  31. decembrim Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija pildīja funkcijas, kas saistītas ar dabas resursu nodokļa administrēšanu par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, kā arī transportlīdzekļiem.

No 2017. gada 1. janvāra ar grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1293 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”, Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” un Ministru kabineta 2012. gada 22. maija noteikumos Nr. 361 “Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem”, kā arī citos saistītos normatīvajos aktos turpmākā šīs funkcijas izpilde ir nodota Valsts vides dienesta pārziņā, līdz ar ko turpmāk jautājumos, kas saistīti ar atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas, lūdzam vērsties Valsts vides dienestā.

Informējam arī, ka minētā funkciju nodošana neietekmē šobrīd spēkā esošos atbrīvojumus no dabas resursu nodokļa samaksas, un visi līdz šim ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju noslēgtie līgumi ir spēkā arī pēc 2017. gada 1. janvāra.