Latvijas izcelsmes dekoratīvo augu ekspozīcijas un virtuālās "Nacionālās selekcijas slavas zāles" izveide NBD Salaspilī
Reģ. Nr. 1-08/259/2016
Projekta mērķis
	Projekta mērķi:
1. 	Nodrošināt nacionālās selekcijas kultūrvēsturiskā mantojuma – dekoratīvo augu šķirņu genofonda saglabāšanu.
2. 	Prezentēt Latvijas selekcionāru veikumu 100 gados (galvenais akcents – dekoratīvie augi).
3. 	Veicināt informācijas pieejamību par Latvijas selekcionāru sasniegumiem un šīs informācijas izmantošanu nacionālās pašapziņas celšanā un patriotiskajā audzināšanā.
Projekta uzdevumi
	Projekta uzdevumi:
1. 	Sadarbībā ar Latvijas selekcionāriem un augu kolekcionāriem, kā arī tos vienojošajām biedrībām papildināt Nacionālā botāniskā dārza kolekcijas ar tajās iztrūkstošajām Latvijas selekcionāru radītajām augu šķirnēm,
2. 	Nodrošināt šo šķirņu genofonda saglabāšanu nākamām paaudzēm,
3. 	Izveidot plašu ziemciešu, sīpolpuķu un vasaras puķu ekspozīciju, tajā īpaši akcentējot Latvijas selekcionāru izveidotās šķirnes. Ekspozīcijas projekts izstrādāts (6272m², autore K.Briķe), partera dobes izkārtotas etnogrāfiskā rakstā). Pašreiz turpinās sarunas par to, ka ikgadējais puķu draugu saiets 2018.gadā varētu notikt Salaspils novadā, par pasākuma centrālo vietu izvēloties Nacionālo botānisko dārzu. NBD līdzfinansējums ir apstādījuma projekta izstrādes izmaksu segšana un dekoratīvo augu stādi no NBD kolekcijām.
4. 	Izveidot ceļojošu fotoizstādi, kurā esošie darbi prezentē Latvijas selekcijas sasniegumus, īpaši uzsverot tos selekcionārus un viņu šķirnes, kas Latvijas vārdu nesušas ārpus mūsu valsts robežām. Fotogrāfijas papildina tekstuālā informācija par selekcionāriem un viņu šķirnēm). Savu ceļojumu pa Latvijas novadiem izstāde var uzsākt 2017.gada rudenī, nepieciešamības gadījumā un iespēju robežās to papildina un modificē (piemēram izcilā liliju selekcionāra Viktora Orehova dzimtajā pusē Jēkabpilī īpaši akcentējot lilijas utml.). 
5.	 Izveidot virtuālo „Latvijas selekcijas slavas zāli” Nacionālā botāniskā dārza mājaslapā, prezentējot selekcionārus un viņu selekcijas rezultātus. Tā kā dzīvie augi nereti zied tikai dažas dienas, šī aktivitāte nodrošinātu informācijas pieejamību visa gada garumā, tai skaitā ziemā, veicinot tēmas izmantošanu arī skolu mācību procesā un mūžizglītībā.
6. Projekta publicitātes nodrošināšana:
- 2 stendi (A3 formāta) izvietoti partera dobes pie gājēju celiņiem;
- 1 preses relīze oficiālajos NBD sociālo tīklu kontos projekta beigās: Facebook, Twitter, Draugiem;
-  1 preses relīze projekta beigās tiks izsūtīta portāliem Delfi, Diena, nacionālajā ziņu aģentūrai LETA, VARAM mājas lapai;
- anotācija par projektu NBD mājas lapā;
- 5 preses relīzes pašvaldību mēdijos: laikrakstos vai novada pašvaldības mājas lapās.
Projekta rezultāti
Nodrošināt nacionālās selekcijas augu šķirņu genofonda saglabāšanu, veicināt informācijas pieejamību par Latvijas selekcionāru sasniegumiem un šīs informācijas izmantošanu nacionālās pašapziņas celšanā un patriotiskajā audzināšanā.
Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.9.2017
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas € 89064.26
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda € 79964.26
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda € 79964.00