2017. gada protokoli

2017. gada 18. janvāra Fonda padomes sēde Nr. 1

2016. gada protokoli

2016. gada 19. decembra Fonda padomes sēde Nr. 14
2016. gada 9. decembra Fonda padomes sēde Nr. 13
2016. gada 2. novembra Fonda padomes sēde Nr. 12
2016. gada 21. oktobra Fonda padomes sēde Nr. 11
2016. gada 31. augusta Fonda padomes sēde Nr. 10
2016. gada 24. augusta Fonda padomes sēde Nr. 9
2016. gada 30. jūnija Fonda padomes sēde Nr. 8
2016. gada 30. maija Fonda padomes sēde Nr. 7
2016. gada 30. aprīļa Fonda padomes sēde Nr. 6
2016. gada 30. marta Fonda padomes sēde Nr. 4
2016. gada 2. marta Fonda padomes sēde Nr. 3
2016. gada 4. februāra Fonda padomes sēde Nr. 2
2016. gada 14. janvāra Fonda padomes sēde Nr. 1

Arhīvs