Darbinieki
Administrācijas informatīvais tālrunis
tālrunis: 67503322
 
Norādītajās e-pastu adresēs nav iekļauts e-pastu simbols @ bet tā vietā norādīts "at". Rakstot e-pastus, lūdzam ņemt vērā, ka e-pasti veidoti šādi: vards.uzvards@lvafa.gov.lv
Vadība
Jānis Rudzītis (Direktors)
Biogrāfija
tālrunis: 67503310
mob.: 29442673
Projektu daļa
Inese Zvejniece (Projektu daļas vadītāja)
tālrunis: 66920495
mob.: 29430353
Sarmīte Pastere (Pārvaldes vecākā eksperte)
tālrunis: 67503309
mob.: 29128510
Līga Pakalna (Pārvaldes vecākā eksperte)
tālrunis: 67503350
mob.: 29848076
Arta Pētersone (Pārvaldes vecākā eksperte)
tālrunis: 67503323
mob.: 27849729
Laima Ķiece (Pārvaldes vecākā referente)
tālrunis: 67503322
Artūrs Tribis (Pārvaldes vecākais eksperts/ Kohēzijas fonda projekta vadītājs)
mob.: 28665584
Mārtiņš Ozols (Pārvaldes vecākais eksperts)
mob.: 26199397
LIFE atbalsta vienība
Jānis Vēbers (Vadītājs)
tālrunis: 67503348
mob.: 28665583
Līga Baumane (Vecākā eksperte)
tālrunis: 66923054
mob.: 29406878
Līga Ansone (LIFE atbalsta vienības sabiedrisko attiecību speciāliste)
mob.: 29429391
Zane Pūpola (Vecākā eksperte)
mob.: 26591527