Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei

Reģ Nr. 1-08/260/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis: Atklāt Zemgales novadu teritorijā esošās unikālās dabas vērtības un informēt sabiedrību par šīm vērtībām

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi: 1. Izpētīt Jelgavas novada teritorijā esošo dabas vērtību, (gadu tūkstošu glabātu) resursu vēsturi un pamatinformāciju. 2. Izveidot un uzstādīt informatīvus stendus un izveidot videofailu par šīm unikālajām dabas vērtībām. 3. Izveidot jaunu dabas resursu izzinošu tūrisma maršrutu. 4. Organizēt Jelgavas, Ozolnieku, Tērvetes, Rundāles novadu un Jelgavas pilsētas skolu jauniešiem izzinošu vides izglītības erudītu konkursu un izzinošu ekskursiju dabā.

Projekta rezultāti

Veikt dabas resursu izpēti, izveidot informatīvos stendus, video izveidošana, erudītu konkursa organizēšana, vides izziņas takas izveide, dabas resursus izzinoša ekskursija un radošās darbnīcas dabā, bukletu izdošana

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 08.31.2017
Īstenotājs Jelgavas novada pašvaldība
Jelgava, Pasta iela 37, LV-3001
Projekta kopējās izmaksas 54 797.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 687.50 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 689.00 €