Projektu konkursu nolikumi

Plānotais projektu konkursu laika grafiks 2017.gadam


Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par dalīto atkritumu vākšanu un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  02.06.2017./

Konkursa nolikums 2017.gadam aktivitātei  “Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par dalīto atkritumu vākšanu un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Kampaņas saturiskā koncepcija  (MS Word)
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - T3 - Projekta izmaksu pārskats  (MS Excel) NB! Tabulas ir vairākās Excel faila lapās (sheet)!
Nr.4 - Projekta aktivitāšu plāns (MS Excel)
Nr.5 - Projekta partnera sadarbības apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - Kampaņas saturiskās koncepcijas vērtēšanas kritēriji  (PDF formāts)
Nr. 7 - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


 

Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  02.06.2017./

Konkursa nolikums 2017.gadam aktivitātei  “Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Kampaņas saturiskā koncepcija  (MS Word)
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - T3 - Projekta izmaksu pārskats  (MS Excel) NB! Tabulas ir vairākās Excel faila lapās (sheet)!
Nr.4 - Projekta aktivitāšu plāns (MS Excel)
Nr.5 - Projekta partnera sadarbības apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - Kampaņas saturiskās koncepcijas vērtēšanas kritēriji  (PDF formāts)
Nr. 7 - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Jau notikušo projektu konkursu nolikumi